Farmeri "Krijesnice"


Vijesti   17. lipnja 2022.

test

Mjesec lipanj „Krijesnice“ su obilježile temom „Farma“. Cilj je bio stjecanje i proširivanje znanja o životinjama, razvoj svijesti o važnosti životinjskog svijeta te razvoj ljubavi prema životinjama. Odgojiteljice su provodile aktivnosti kojima su djecu upoznavale s karakteristikama pojedinih domaćih životinja i njihovim načinom ishrane.

Djeca su od neoblikovanih materijala izradila maketu farme s kojom su se svakodnevno igrala- „hranila“ životinje i brinula se o njima. Kroz razne recitacije i pjesme odgojiteljice su obogaćivale i proširivale dječji riječnik. U suradnji s roditeljima posjetili su i pravu farmu djeda Nikole koji je djecu pobliže upoznao sa životinjama i njihovim načinom života.

 

Odgojiteljice Marina Nongradi i Mirela Karačić