Upravno vijeće

UPRAVNO VIJEĆE


Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Crvenkapica, Ilok su:

  • Marinela Ljubić, Predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica osnivača
  • Ljiljana Nenadović, Zamjenica predsjednice
  • Marija Dobošević
  • Emilija Drinovac, predstavnica odgojitelja
  • Sanja Barbarić, predstavnica roditelja

Dječji vrtić „Crvenkapica, Ilok“, kao tijelo javne vlasti, obvezan je osigurati javnost rada na način da informiraju javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

Građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba i ostalim osobama koje nisu pozvane na sjednicu, osigurat će se neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ pod uvjetom:

  • da svoj dolazak najave Vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na email: angie_rogic@yahoo.com. Uz prijavu za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća, potrebno je dostaviti adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti neposrednog uvida u rad
  • istodobno se može osigurati neposredan uvid u rad Upravnog vijeća samo jednoj osobi, obzirom na prostorne i tehničke ograničenosti prostora u kojem se održava sjednica
  • pravo prvenstva za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja
  • osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Dječji vrtić "Crvenkapica, Ilok" nije obvezan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.